Days Till Xmas (JavaScript)

Today is:

Xmas is:

Days left till Xmas: